АЛГАСАХ

1. Юмыг дарааллын дагуу эс үйлдэн даван өнгөрөх, өнжих - Хөрөнгөт нийгмийг алгассан юм. дэлгэрэнгүй...мөр алгасах (шугам, зураас орхих, мөр хаях);


2. Сэтгэл санаа үл төвлөрөх, самуурах: сэтгэл алгасах (а. Санаа сэтгэл самууран, үл төвлөрөх; б. Санаа сэтгэл тайвангүй байх, догдолж дэлгэрэнгүй...
сэтгэл алгасах

а. Санаа сэтгэл самууран, үл төвлөрөх; б. Санаа сэтгэл тайвангүй байх, догдолж түгших

мөр алгасах шугам, зураас орхих, мөр хаях