АЛГАСАНГУЙ II

Санаа тайвангүй, хоёрдмол санаатай, алгуу - Хөвүүд айж сэтгэл алгасангуй болуузай. Монголын нууц товчоо.

Ижил үг:

АЛГАСАНГУЙ I