алгана сугас
/ амьтан /

нуруу бие их тод хүрэн улаан, хэвэл цайвар, зураа ховилууртаа хорын булчирхайтай нэгэн зүйл алгана