АЛАГДАХ II

Алаг болох, өнгө алаг учир зохисгүйдэх.

Ижил үг:

АЛАГДАХ I