ДАЙПУУ
/ хуучирсан /

Нэг төрлийн тушаал хэргэм - Тахилгын махыг дайпуу түшмэлд хүргүүлсэнгүй. В.Инжаннаши. Хөх судар.