ДАЙРАЛ

1. Дайран халдах үйлийн нэр: дайрал үг (бусдад халдан хэлдэг үг) - Зусар зальхайг илчлэхэд дайрал дэлгэрэнгүй... Ж.Дашдорж. Монгол цэцэн үгийн далай;


2. Нийгмийн аль нэгэн хөдөлгөөн, нам, бүлэглэл, түүний удирдагчид, тодорхой төлөөлөгчийг зориуд шоглон шүүмжилсэн зохиол.