ДАЙРАЛДАХ

Тааралдах, тохиолдох, учрах: замд дайралдах (замд таарах) - Алсын замд шуударсан олон тэрэг хойно дэлгэрэнгүй... Н. Банзрагч. Зам., хааяа нэг дайралдах (хааяахан ховор тааралдах) - Алтан шар байшин дайралдаад ирэв. Жангар.

замд дайралдах замд таарах
хааяа нэг дайралдах хааяахан ховор тааралдах