ДАЙРАЛТ

1. Дайрах үйлийн үр дүнг заасан нэр;


2. Байлдаанд эсрэг тал руу давших гэнэтийн довтолгоо, давшилт, довтолгоон: дайралт хийх (тодорхой зорилгоор түрхрэн довтлох, давших), дэлгэрэнгүй...
дайралт хийх тодорхой зорилгоор түрхрэн довтлох, давших
дайралт эхлэх довтолгоон эхлэх
гэнэтийн дайралт дайсныг гэнэдүүлсэн дайралт
дайралтад бэлтгэх дайрах довтлох бэлтгэлийг базаах
дайралтад орох дайрч буй тал түрхрэн хөдлөх