ДАЙРАЛЦАА

1. Дайралцах үйлийн нэр;


2. Монгол ардын аман зохиолын нэгэн төрөл; харилцан шүлэглэж үгээр цэц булаалдан наадах нэг төрлийн мэтгэлцэх тоглоом: үгийн дэлгэрэнгүй... (үгийн мэтгэлцээн) - Дайралцаан болбоос хүүхдийн өөр хоорондоо харилцан шүлэглэх тоглоом наадмын чанартай учраас жүжгийн хэлбэртэй юм. Монгол ардын аман зохиолын дээж бичиг.