ДАЙР II

Мөсөн голын хөдөлгөөнөөс шууд шалтгаалан үүсдэг хурдас; бүрэлдэхүүн нь шаварлаг хурдсаас эхлэн үхэр чулуу хүртэл олон дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДАЙР I

ДАЙР III