ДАЙРАГЧ

1. Дайрах үйлийг үйлдэгч - Хөөж нэхсэн сэтгэлийн минь хөндлөн гудасгүй дайрагч Богд минь. дэлгэрэнгүй...


2. Дайсан руу довтлогч: дайрагч онгоц (эсрэг талын онгоцыг устгагч байлдааны хөнгөн онгоц) - Энэ чөлөөнд дайрагч бүлгийнхэн дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.