ДАЙР I
/ амьтан /

Эр буга: дайр хүлэг морь (бугын зүстэй ажнай хүлэг) - Хойд урд Тамир дөлгөөн урссаар Дайр бор дэлгэрэнгүй... С.Лочин нар. Галтай залуу нас.

Ижил үг:

ДАЙР II

ДАЙР III