ДАЙР III

1. Бараан бор өнгө: дайр харцгай (бор харцага) - Далай мөрнийг чалчиг бүхийгээс, дайр харцгайг дэлгэрэнгүй... Галын тахилын судар., дайр этүгэн (бор газар шороо);


2. Адуу малын нуруу дагуу голтой халтар, бараан зүс: дайр харагч гүү (хар халтар гүү) - Гол дайрт, годил шинхул. дэлгэрэнгүй...

дайр харцгай бор харцага
дайр этүгэн бор газар шороо
дайр харагч гүү хар халтар гүү
Ижил үг:

ДАЙР I

ДАЙР II