дайнаа дарж, дархан цолоо дуудуулах
дайснаа дийлэн дарж, алдар цуугаа мандуулах