ДАВХЛАХ

Давхарлах; зузаалах: хувцас давхалж өмсөх [яриа] (хувцас давхарлаж өмсөх).