ДААЦ III

Угийн балчиг шавартай газар; ус нэвчдэг газар; төрөлхийн шивэртэй газар; дац.

Ижил үг:

ДААЦ I

ДААЦ II