ДААМТГАЙ IV

1. Нэвтрэн нэвчих, ус чийг дааварлах чанартай;


2. [шилжсэн] Царай зүс, юмны өнгө эвгүйтэхдээ амархан: зэвхий даамтгай (царай зүс нь хувирч барайхдаа хялбар).