ДААМТГАЙ I

1. Юмыг өргөж даах, дийлэхдээ сайн, бядтай, тэнхээтэй: даамтгай ат (хүнд ачаа тээдэг ат);


2. Тэсвэр хатуужилтай: архи даамтгай (архинд хялбар согтдоггүй), гал даамтгай (галд тэсвэртэй), өл хоол дэлгэрэнгүй... (өлсөж, цангахад тэсвэртэй), ус даамтгай гурил (ус сайн авдаг гурил, нялцайж урсдаггүй гурил), үг даамтгай (хатуу ширүүн үг сургаал сонсох чадалтай), халуун даамтгай (халуунд тэсвэртэй), хүйтэн даамтгай (жавар салхинд ажрахгүй);

3. [шилжсэн] Алдар нэр, үнэ хүндээ хүний ёсоор авч явж чаддаг, юмыг чамбай сайн хийдэг хүн; даамай: даамтгай залуу (ажлаа нягт нямбай дэлгэрэнгүй...
даамтгай ат хүнд ачаа тээдэг ат
архи даамтгай архинд хялбар согтдоггүй
гал даамтгай галд тэсвэртэй
өл хоол даамтгай өлсөж, цангахад тэсвэртэй
ус даамтгай гурил ус сайн авдаг гурил, нялцайж урсдаггүй гурил
үг даамтгай хатуу ширүүн үг сургаал сонсох чадалтай
халуун даамтгай халуунд тэсвэртэй
хүйтэн даамтгай жавар салхинд ажрахгүй
даамтгай залуу ажлаа нягт нямбай хийдэг залуу