даагдахгүй хатуу ааруул
шүдээр хазаж, хагалж болохгүй хатуу ааруул