ДААГДАШГҮЙ I

1. Нэн хүнд, өргөж дийлэмгүй;


2. Маш хатуу, нягт.