ДААГИХ I

Шингэн зүйлийн буцлан даргих: сүү даагих (сүү хөөрөх), цай даагих (цай даргилан дэлгэрэнгүй...

сүү даагих сүү хөөрөх
цай даагих цай даргилан буцлах
даагих хуугих даргилан буцлах, буцлан дэврэх, халих
Ижил үг:

ДААГИХ II

ДААГИХ III