ДААГУА
/ ургамал /

Нэгэн зүйлийн идэшний ногоо; их гуа - Даагуаг идвэл амттай л байна хө. Ардын дэлгэрэнгүй...