ДААДАР II:

даадар даадар (шувууны дуугарах дуу), даадар даадар шувуу далан дээрээ бичигтэй, далай ламын дэлгэрэнгүй... [оньсого] (хийморийн дарцаг).

даадар даадар шувууны дуугарах дуу
даадар даадар шувуу далан дээрээ бичигтэй, далай ламын шавь нар хэлэн дээрээ бичигтэй хийморийн дарцаг
Ижил үг:

ДААДАР I