ДААЖААН

Даажин тохуу - Манай хороонд дарга маань тийм олон эхнэртэй үгүй биш билүү? гэж даажаан хийв.дэлгэрэнгүй...