ДААЖИГНАЛ

1. Бусдаар тоглоом хийх явдал; элэглэл, тохуурхал: даажигнал хийх (даапаалах, тохуурхах);


2. Бусдыг доромжлон дорд үзэх нь.