ДААЖИГНАЛТ

Даажигнах үйлийн үр дүнг заасан нэр: даажигналт хийх (зориудаар тоглоом тохуу хийх).