ДААЖИГНАХ

Бусдыг басаж доромжлон доог тохуу, даажин, тоглоом хийх, элэг доог болгох, алиалах, тохуурхах: даажигнах дэлгэрэнгүй... (егөө хүн, шогч хүн), хүнээр даажигнах (бусдыг тохуурхаж тоглох), элэг доог хийж даажигнах (элэг доог хийж тохуурхах) - Засах л хэрэгтэй гэж миний хэлснийг дуурайж даажигнасан шүү. Ш.Гаадамба. Элбэг дээл.

даажигнах дуртай хүн егөө хүн, шогч хүн
хүнээр даажигнах бусдыг тохуурхаж тоглох
элэг доог хийж даажигнах элэг доог хийж тохуурхах