ДААЛГАВАР

1. Хийж гүйцэтгүүлэхээр тушааж өгсөн үүрэг: даалгавар авах (бие даан гүйцэтгэхээр үүрэг авах) - дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл., - Мичид Хүрлээ хоёрыг сумын даргаас даалгавар аваад захиргааны гэрээс гарахад нар жаргах дөхөж уулын орой дээгүүр дөнгөж цухуйж байлаа. П.Хорлоо. Багш., даалгавар биелүүлэх (үүргийг ёсоор гүйцэтгэх), даалгавар гүйцэтгэх (тушаал, заавар биелүүлэх), хариуцлагатай даалгавар (алдаа эндэгдэл гаргаж болшгүй чухал даалгавар) - Хэсгийн захиргаа, олон нийтийн байгууллага, надад өнөөдөр хариуцлагатай даалгавар өглөө. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., хатуу даалгавар (заавар журмыг чанд баримтлан гүйцэтгэх шаардлагатай даалгавар), хэцүү даалгавар (биелүүлэхэд түвэгтэй даалгавар, хүнд даалгавар), үүрэг даалгавар [хоршоо] (гүйцэтгэхээр хариуцан авсан ажил, амлалт) - Сандаг намын хороо дуудаж байгаа болохоор их чухал үүрэг даалгавар өгөх нь дээ гэж тэмдэглэлийнхээ дэвтрийг авч, үзэгнийхээ бэхийг шалгаж үзээд өрөөнөөсөө гарав. П. Сандуйжав. Дэгээ;


2. Бие даан хийх дасгал: даалгавар өгөх (чөлөө заваараа бие даан хичээллэх үүрэг өгөх, бие даан хийх дасгал ажлыг зааж өгөх) - дэлгэрэнгүй...
даалгавар авах бие даан гүйцэтгэхээр үүрэг авах
даалгавар биелүүлэх

даалгавар гүйцэтгэх

даалгавар гүйцэтгэх тушаал, заавар биелүүлэх
хариуцлагатай даалгавар алдаа эндэгдэл гаргаж болшгүй чухал даалгавар
хатуу даалгавар заавар журмыг чанд баримтлан гүйцэтгэх шаардлагатай даалгавар
хэцүү даалгавар биелүүлэхэд түвэгтэй даалгавар, хүнд даалгавар
үүрэг даалгавар гүйцэтгэхээр хариуцан авсан ажил, амлалт
даалгавар өгөх чөлөө заваараа бие даан хичээллэх үүрэг өгөх, бие даан хийх дасгал ажлыг зааж өгөх
даалгавар хийх сурагч гэрийн даалгавар хийх, дасгал ажиллах
гэрийн даалгавар гэртээ хийх дасгал ажил
зуны даалгавар суралцагчдын зуны амралтаараа хийх ажил
захиа даалгавар заавал дагаж мөрдөхийг сануулан хэлсэн захиас