ДААЛГАХ III

Дааварлуулах; нэвчүүлэх, нэвтрүүлэх: тос даалгах (тос нэвчүүлэх), хөлсийг нь даалгах дэлгэрэнгүй...

тос даалгах тос нэвчүүлэх
хөлсийг нь даалгах хөлсийг нь бурзайлгах
Ижил үг:

ДААЛГАХ I

ДААЛГАХ II