ДААЛИМБА

Өнгө талдаа зөрүү ширхэгтэй нэгэн зүйл хөвөн нэхмэл бөс: зузаан даалимба (бүдүүн утсаар нэхсэн дэлгэрэнгүй...

зузаан даалимба бүдүүн утсаар нэхсэн даалимба
хятад даалимба нанхиад оронд нэхсэн даалимба
даалимбан тэрлэг даалимбаар хийсэн нимгэн дээл
даалимба даавуу эгэл жирийн бөс