ДААЛИМБУУ

Даалимба - Хөх даалимбуу дээл дээр ногоон дурдан бүс сулхан ороож, хуучин хар луучин гутал өмсчээ. дэлгэрэнгүй...