ДААЛТ II

Зүсэх, хэрчих, хөрөөдөх багажийн чадамж: даалт сайтай (хурц иртэй), даалт муутай дэлгэрэнгүй...

даалт сайтай хурц иртэй
даалт муутай мохоо иртэй
Ижил үг:

ДААЛТ I

ДААЛТ III