ДААЛТ I

Даах үйлийн үр дүнг заасан нэр; хүнд хүчрийг тэсвэрлэх чадвар, даац: даалт сайтай (даацтай, бядтай), дэлгэрэнгүй...

даалт сайтай даацтай, бядтай
даалт сайтай машин ачаа ихээр ачих боломжтой, хүнд даацын машин
Ижил үг:

ДААЛТ II

ДААЛТ III