ДААЛТТАЙ II

Зүсэх, хэрчих, хөрөөдөх чадамжтай.

Ижил үг:

ДААЛТТАЙ I

ДААЛТТАЙ III