ДААМ I

1. Шатрын хөлөг дээр цагаан, хараар тэмцэн тоглох хөлөгт тоглоом; хоёр тоглогч тус бүр арван хоёр болон хорин хүүгээр дэлгэрэнгүй...


2. Даамдахдаа өрсөлдөгчийнхөө буудлын захад хүрч, хол алгасан нүүх эрхтэй болсон даам: даам болох (даам тавихад нэгний хүү нь нөгөө дэлгэрэнгүй...
даам нүүх даам тавих, даам тоглох
даам тавих даам нүүх, даамаар наадах
даам тоглох даамдах
жаран дөрвөн буудалт даам өрнө зүгийн нэг зүйл хөлөгт тоглоом
зуун буудалт даам зуун буудал бүхий хөлөгт тоглоом
даамны аварга даамны тэмцээнд түрүүлж, үнэмлэхүй амжилт гаргасан хүн
даамны тэмцээн шилдэг сайн даамчныг шалгаруулах тэмцээн
даамны хөлөг даам нүүх хүснэг бүхий тавиур
шатар даам дөрвөлжин хөлөг дээр цагаан, хараар тэмцэн тоглох хөлөгт тоглоом
даам болох даам тавихад нэгний хүү нь нөгөө этгээдийн захад хүрч чадсан учир нүд алгасан хол нүүх эрхтэй болох
даам гарах даамын хүүгээр хол нүүх эрхтэй болох
даам идэх хол алгасан нүүх эрхтэй болсон даамын хүүг идэх
Ижил үг:

ДААМ II