ДААМАЙРАХ

1. Найдвартай, итгэлтэй болох;


2. Үйл ажил лавшрах, зузаарах, чамбай даацтай болох, ажил үйл бүтэх: үйл ажил нь даамайрах (ажил үйл өрнөн дэвжих).