ДААМАЛДАХ

1. Захирах;


2. Даамал мэт аяглах;
3. Даамалтай харилцах, дотносох, даамлын урдуур хойгуур тал засах.