ДААМАЙ

1. Хуумгай биш, их даацтай, чамбай, гаргууд, ул суурь сайтай, даамгай: даамай амраг (бүхнээс илүү дэлгэрэнгүй...


2. Нэн, маш, тун: даамай гомдол (нэн ихээр гомдсон сэтгэл) - Даамай гомдлыг тайлах гэж дарь шиг тэмцэл дүрс хийнэм.дэлгэрэнгүй...

даамай амраг бүхнээс илүү дотно, үнэнч сайн амраг
даамай сайн маш, нэн, гойд сайн
даамай хурдан гаргууд хурдан
даамай гомдол нэн ихээр гомдсон сэтгэл