ДААМАЙДАХ

1. Итгэгдэх, найдлага хүлээх;


2. Байр суурьтай болох, тулхтай байх;
3. Хоосон найдаж гэнэдэх: даамайдан алдах (итгэн сууж алдах) - Таныг л гэж итгэсээр дэмий нэг даамайджээ. дэлгэрэнгүй...