ДААЛУУЧИН

1. Даалуугаар наадахдаа сайн: даалуучин залуу (даалуу тоглох дуртай, даалуу тоглохдоо сайн залуу);


2. Даалуу урладаг хүн.