ДААЛТТАЙ I

1. Баталгаатай: даалттай цаг (чанартай сайн цаг);


2. Найдвартай: даалттай баталгаа (найдвартай баталгаа, албан ёсны батламж).

даалттай цаг чанартай сайн цаг
даалттай баталгаа найдвартай баталгаа, албан ёсны батламж
Ижил үг:

ДААЛТТАЙ II

ДААЛТТАЙ III