даалттай баталгаа
найдвартай баталгаа, албан ёсны батламж