ДААЛУУДАХ

Даалуу тавьж наадах, даалуугаар тоглох: мөрийцөн даалуудах (мөрий, бооцоо тавьж тоглох), дэлгэрэнгүй... (олуул тал болон даалуудах).

мөрийцөн даалуудах мөрий, бооцоо тавьж тоглох
талцан даалуудах олуул тал болон даалуудах