ДААЛТ III

Баталгаа, хариуцлага: батлан даалт (хэрэгтнийг ар гэрийнхэн, итгэлтэй хүний хариуцлагад хүлээлгэн дэлгэрэнгүй...

батлан даалт хэрэгтнийг ар гэрийнхэн, итгэлтэй хүний хариуцлагад хүлээлгэн өгөх үйл
бие даалт а. Бусдын хараат бус аж төрөл б. Өөрөө хийж гүйцэтгэх ажил
даалтын хугацаа тодорхой үр дүнд хүрэх зорилгоор хэн нэгнийг батлан даалгаж өгөх, дааж хариуцах хугацаа
Ижил үг:

ДААЛТ I

ДААЛТ II