ДААЛИН II

Даалимба: даалин нуруу хатгах (даалимбаны ар адил завсаргүй жишүү хээ гарган хатгамаллах) - дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Сандо амбан.

Ижил үг:

ДААЛИН I