ДААЛГАХ II

Иртэй багаж зэвсгийг ашиглаж чадах; огтолж, хэрчүүлж дийлүүлэх: хайчаа даалгах (чадамгай хайчлах), дэлгэрэнгүй...

хайчаа даалгах чадамгай хайчлах
хутгаа даалгах хутгаар чадамгай огтлох, хөшиглөх
Ижил үг:

ДААЛГАХ I

ДААЛГАХ III