ДААЛИАР

1. Даалин адил хийцтэй жижиг сав;


2. Хөөргөний уут; даалин.