ДААЖИНТАЙ

1. Шооч, шог зантай: даажинтай хүн (тохууч хүн), даажинтай инээх (шоолонгуй, дэлгэрэнгүй...


2. Элэг доог бүхий, тоглоомтой: цаанаа нэг даажинтай инээх (цаанаа нэг цаашлуулж, тохуурхсан янзтай инээх).

даажинтай хүн тохууч хүн
даажинтай инээх шоолонгуй, тохуутай инээх
цаанаа нэг даажинтай инээх цаанаа нэг цаашлуулж, тохуурхсан янзтай инээх