ДААЖИГНАНГУЙ

Даажигнасан янзтай, тохуурхсан байдалтай: даажигнангуй харах (тохуурхсан янзтай харах).