ДААЖИГНАЛДАХ

Олуул даажин тохуу хийх, үгээр тоглон цаашлуулах: инээлдэн даажигналдах (олуул нэгнийгээ цаашлуулж, дэлгэрэнгүй...